Groene Stroom (electriciteit)

In een tijd waarin lang gebruikte energiebronnen schaars worden en de negatieve bijwerkingen van energieopwekking steeds bekender worden, wordt groene elektriciteit steeds belangrijker en populairder.

Groene stroom
Groene energie is de energie die wordt verkregen uit duurzame bronnen zoals wind, water en zonne-energie. Deze bronnen zijn duurzaam omdat ze niet kunnen toenemen of uitgeput raken. Dit is het geval met fossiele brandstoffen. Er zijn verschillen in de mate van duurzaamheid binnen het concept van groene elektriciteit. Groene elektriciteit wordt bijvoorbeeld gegenereerd door de verbranding van biomassa zoals afval, maar ook door energie die vrijkomt wanneer het tij verandert

Grijze vs Groene stroom
Groene elektriciteit is de duurzame tegenhanger van grijze elektriciteit. Grijze elektriciteit omvat alle soorten energie die worden opgewekt uit bronnen zoals kolen, gas en olie die op kunnen raken. De twee soorten prestaties verschillen niet in kwaliteit en de ene is even nuttig als de andere. Het enige verschil is het type productie.

In het verleden was groene stroom vaak duurder dan grijze elektriciteit, maar de prijzen komen dichter bij elkaar en zijn nu vrijwel hetzelfde.

Groen, groener, groenst
Bij het verbranden van biomassa komen altijd milieuschadelijke stoffen zoals koolstofdioxide (CO2) vrij, waardoor deze optie waarschijnlijk de minst groene vorm van groene energie is. Niettemin is deze energie duurzaam en zijn de uitstoot van verontreinigende stoffen aanzienlijk lager dan bij het opwekken van grijze elektriciteit.

In Nederland zijn windturbines de meest zichtbare producenten van groene stroom. De meningen over mooi en lelijk zijn anders, maar het feit is dat windparken in Nederland verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de productie van groene energie en dat de omzetting van kinetische energie in elektriciteit plaatsvindt zonder enige vorm van uitstoot. Een windmolen moet natuurlijk worden geproduceerd.

Het voorbeeld van getijdenenergie is een vorm van groene energie die bijna volledig duurzaam is. Het eb- en vloedproces is een natuurlijk proces en er komen geen verontreinigende stoffen vrij tijdens de opwekking van energie. Deze en andere vormen van volledig groene elektriciteit zijn nog in ontwikkeling en nemen toe.

Het meest duurzaam is natuurlijk verstandig omgaan met stroom en niet onnodig energie verbruiken.

Ieder jaar dus altijd de energie vergelijken. Niet alleen om te kijken om het nog wel groen is, maar misschien kan het groener of goedkoper.

Beoordelingen