News@6: Amerika at Japan, nakiisa sa pagdiriwang ng ika-72 Araw ng Kagitingan

News@6: Amerika at Japan, nakiisa sa pagdiriwang ng ika-72 Araw ng Kagitingan (Ulat ni Elena Luna) – [April 9, 2014] For more news, visit: …

Beoordelingen