Iskolar sa Amerika: Kilalanin ang Yolanda survivor na nakakuha ng MIT scholarship | NXT

Ang kanyang simpleng paliwanag ng kumplikadong Theory of Relativity ni Albert Einstein ang nagbigay daan para makakuha si Hillary Andales ng scholarship …

Beoordelingen