Draugas News vyr. redaktorė Vida Kuprytė interviu (Tikslas – Amerika 2018)

Interviu su Vida Kupryte, anglų kalba leidžiamo laikraščio DRAUGAS NEWS vyr. redaktore. “Tikslas – Amerika 2018” ekspedicijos metu Augustinas Žemaitis, …

Beoordelingen