Wat is transitievergoeding?

De transitievergoeding is met ingang van 1 juli 2015 de vervanger van de kantonrechtersformule. Het laatstgenoemde wordt met ingang van dezelfde datum afgeschaft. Het grote verschil tussen de twee regelingen is dat je bij de transitievergoeding bijna altijd wel recht hebt op ontslagvergoeding, mits je minimaal twee jaar in dienst bent geweest. Bij de kantonrechtersformule was dit lang niet altijd het geval.

Daarnaast moet de werkgever een dossier hebben opgebouwd voordat je ontslagen wordt. Als dit niet het geval is kun je een hogere transitievergoeding krijgen. De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald door een aantal factoren, namelijk:

  • over de eerste tien dienstjaren bouwt u een transitievergoeding op ter grootte van 1/3 maandsalaris per jaar;
  • over de daaropvolgende dienstjaren geldt een opbouw van 1/2 maandsalaris per jaar.

Transitievergoeding voor outplacement

Veel mensen kiezen ervoor om de vergoeding te gebruiken voor een outplacement traject. Het grote voordeel wanneer je kiest om het geld te gebruiken voor een outplacement traject of een herscholing is dat je dan geen belasting hoeft te betalen. Wanneer je kiest voor het uitbetalen van het geld voor eigen gebruik dan betaal je wel belasting over de vergoeding.

Hogere transitievergoeding voor 50 plussers

50 plussers hebben recht op meer transitievergoeding, mits ze voldoen aan de eis dat ze minimaal 10 jaar in dienst zijn bij de werkgever. Dit komt mede doordat 50 plussers een transitievergoeding opbouwen ter grootte van een maandsalaris per dienstjaar vanaf hun 50e verjaardag.

Let wel op dat je als 50 plusser alleen recht hebt op een hogere transitievergoeding als de werkgever 25 of meer werknemers in dienst heeft.

Geen recht op transitievergoeding

Het kan ook zijn dat je geen recht hebt op een transitievergoeding. Zelfs als er sprake is van een dienstverband van twee jaar of langer kan het zijn dat je geen vergoeding ontvangt. Dit heeft te maken met verwijtbaar gedrag van jou tijdens het dienstverband. Ook het nalaten van werkzaamheden of verantwoordelijkheden vallen hieronder. Voorbeelden van verwijtbaar gedrag zijn diefstal, verduistering, bedrog of het schenden van gedragsregels.

Beoordelingen