Stichting informeert over misstanden in de psychiatrie

Zaterdag 5 oktober a.s. staan vrijwilligers van stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM) met een informatiekraampje op de Varkensmarkt in Amersfoort.

De stichting geeft informatie over dubieuze aspecten van psychiatrische behandeling en psychiatrische theorie en heeft al jaren de focus op adhd en de daarmee gepaard gaande medicatie met Ritalin. De vrijwilligers benadrukken onder andere dat Ritalin een stimulerend middel is dat onder de Opiumwet valt, terwijl gebruik van dat middel onder de jeugd in 10 jaar verviervoudigde.

Tevens heeft de stichting zich beijverd om het verband tussen gebruik van psychiatrische medicatie en uitbarstingen van geweld onder de aandacht van publiek en politiek te brengen. NCRM-vrijwilligers verwijzen bijvoorbeeld naar een hearing van de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration), waarvan de registratie nog op Youtube te vinden is, waarbij Prozac-slachtoffers getuigden van de onbeheersbare agressie die dat antidepressivum kan veroorzaken. In dit verband verwijzen zij ook naar de honderden schietpartijen die jaarlijks in de VS plaatsvinden, waarbij de mogelijke betrokkenheid van psychiatrische medicijnen zelden tot het nieuws door dringt.

Stichting NCRM is de Nederlandse vertegenwoordiging van de Citizens Commission on Human Rights, die 50 jaar geleden in de VS is gestart door Scientology, samen met hoogleraar psychiatrie dr. Thomas Szasz.
Protesten vanuit de samenleving tegen gevaarlijke overmedicatie voor psychische stoornissen hebben soms succes, getuige de afname van het gebruik van ADHD medicijnen sinds 2016. Hierbij wijzen de vrijwilligers er op dat deze veranderde trend toe te schrijven is aan kritiek vanuit de samenleving en niet aan een veranderd inzicht bij de top-psychiaters die dit veld domineren en waarvan velen hun wetenschappelijke status danken aan onderzoeksbudgetten van de farmaceutische industrie.

Beoordelingen